Toetus antakse debüütteose väljaandmise toetamiseks luule või ulmekirjanduse vallas. Toetuse andmine toimub reglemendis kirjeldatud tingimustel ja toetuse väljakuulutamise teates sätestatu alusel. Taotluste esitamise ja toetuse väljaandmise tähtajad ning valdkond määratakse toetuse väljakuulutamisel.

Sihtasutuse Väikese Hipi Fond nõukogu ja juhatus võivad teha muudatusi ja anda täpsemaid korraldusi toetuse saamise tingimuste kohta.

2022. aastal ootame kuni 15. septembrini taotlusi luuleteose väljaandmiseks.

Toetuse andmise tingimused luuleteosele

 • Toetus antakse kuni 30-aastasele eesti keeles kirjutavale isikule.
 • Toetus antakse eestikeelse originaalse debüütteose väljaandmiseks raamatuna.
 • Toetus antakse teose toimetamiseks, kujundamiseks, trükiettevalmistamiseks ja muudeks kirjastamisega seotud tegevusteks.
 • Toetus antakse isikule, kellel on varasemalt ilmunud vähemalt üks luuleteos üldlevinud kultuuriväljaandes (näiteks Sirp, Vikerkaar, Looming, Müürileht, Värske Rõhk).
 • Väikese Hipi Fond annab toetuse saanud autorile soovituskirja raamatu väljaandja otsimiseks.
 • Toetuse suuruse ja väljaandmise sageduse otsustab sihtasutuse nõukogu.

Toetuse taotlemine

 • Toetuse saamiseks tuleb esitada väljakuulutamise teates nimetatud tähtajaks teose digitaalne käsikiri ja motivatsioonikiri.
 • Toetuse taotlusele tuleb lisada viide varasemalt ilmunud loomingule.
 • Taotlus tuleb esitada sihtasutusele Väikese Hipi Fond väljakuulutamise teates esitatud aadressil taotlus(at)väikesehipifond.ee

Toetuse andmise otsustamine

 • Toetuse väljaandmise otsuse teeb sihtasutuse nõukogu.
 • Nõukogu kaasab iga kord asjatundjaid taotluste läbivaatamiseks.
 • Erapooletud asjatundjad peavad oma arvamust taotluste kohta põhjendama.
 • Toetuse saajaga sõlmitakse leping toetuse täpsemaks kasutamiseks. Lepingu sisu otsustab sihtasutuse juhatus.

Toetuse andmise tingimused ulmeteosele

Toetuse andmise tingimused ulmekirjanduse väljaandmiseks teatatakse edaspidi.