WÄIKE HIPI & KEWAD
1988

Wäike hipi tuli läbi igiwana linna.
Walusalt ja naljakalt yx tunne täitis rinna.
Tuli suurelt kontserdilt, veel kõrwgi ajas pilli.
Meeleliigutusest ostis kimbu sinililli.
Tuulekene puhus wabalt, õhus lendles prahti.
Wäike hipi murdis pead, et mis on temas lahti.
Waatas oma rõõmsal pilgul laia lahket ilma.
Õhtu oli lausa ilus, pisar tõusis silma.
Astus reipalt, fiiling kehas, läbi tyyne õhu.
Tyhja sellest maisest ilmast, näiteks tyhjast kõhust.
Meelde tulid mingid hetked yhest kaugest walust,
kuigi ta sai aru kyll, et sellex polnud alust.
Õhtupoolik tegi haiget, samas tõstis tuju.
Wäikse hipi syytu tunne võttis selge kuju.
Wäike Hipi tahtis saada paremax ja puha.
Armastus on altruistlik, õnnelik ja puhas.
Wäike erutatud hipi tuli läbi linna.
Enda eest ei õnnestunud päris pakku minna.

Selleks, et saada üheks 20. ja 21. sajandi vahetusel Eesti noori enim puudutanud luuletajaks, pidi 26. veebruaril 1972. aastal sündinud Liisi Ojamaa kõigepealt saame Väikseks Hipiks. Seda ta tegigi, sattudes pääsmatusse vastasseisu kõige piirava, kõige administreeriva, kõige hingetu, formaalse ja kroonutruuga juba Tallinna 21. keskkoolis käies ning hiljem paaris kõrgharidusasutuses. Liisi ise leidis selle kohta, et igasugused sisseastumised ongi tema tugev külg, iseasi on aga lugu pikemas protsessis püsimisega.

Väike Hipi olla tähendab olla päris. Nõuda ja ise anda seda, mis päris. Seda, mis ehe, jääv, vaba ja teeskluseta. Kui kasvada kodus, mis toetub juba seitsmele põlvkonnale haritlastele, siis ei pea tegeliku hariduse saamiseks täitma õppekavu ja koguma ainepunkte. Ja kui olla mitmendat põlve tallinlane, siis ei pea sind Tallinnaga siduma mitte Eesti parimad palgad ja pealinnamelu, vaid sügav iseenesestmõistetav kokkukuuluvustunne ja puhas armastus.

Väikest Hipit ongi peetud ju linnaluuletajaks. Tallinn, mida ta armastab, on kogu aeg tema luuletustes, selle ajalugu, selle meeleolud, selle aastaajad, terved ajastud. Väike Hipi tunnetab Tallinna tänavaid, kive ja müüre oma paljaste jalgadega, sest nii tunnetab ta sügavamalt. Paremini. Õigemini. Tahab olla oma linnaga üks.

Väike Hipi olla tähendab vabadust. Avarat õhku, mängu, loomingut, kus reegleid ei ole. Vabadust, mis laseks olla kes tahes … olla Väike Hipi ka siis, kui hipiajastu on juba ammu möödas.

Väike Hipi olla tähendab tunda. Tunda kõike, tunda palju, tunda armastust, tunda mõõtmatult suurt ja ahistavalt väikest, tunda head ja tunda halba, rõõmsat ja kurba, ning võtta see kõik endasse.

Ja sellest sünnivad laulud.