2021. aastal ootame kuni 1. detsembrini taotlusi ulmeteose väljaandmiseks.

 • Toetus antakse kuni 30-aastasele (kaasa arvatud) eesti keeles kirjutavale isikule.
 • Toetus antakse eestikeelse originaalse debüütteose väljaandmiseks raamatuna.
 • Toetus antakse teose toimetamiseks, kujundamiseks, trükiettevalmistamiseks ja muudeks kirjastamisega seotud tegevusteks.
 • Toetus antakse isikule, kellel on varasemalt ilmunud vähemalt kolm ulmejuttu võrguajakirjas Reaktor või Algernon või kes on jõudnud Eesti Ulmeühingu ja kirjastuse Fantaasia ulmejuttude võistlusel teise vooru või kelle vähemalt üks ulmejutt on ilmunud trükituna ulmeantoloogias.
 • Väikese Hipi Fond annab toetuse saanud autorile vajadusel soovituskirja raamatu väljaandja otsimiseks.
 • Toetuse suuruse ja väljaandmise sageduse otsustab sihtasutuse nõukogu.

Toetuse taotlemine

 • Toetuse saamiseks tuleb esitada väljakuulutamise teates nimetatud tähtajaks teose digitaalne käsikiri ja motivatsioonikiri.
 • Toetuse taotlusele tuleb lisada viited varasemalt ilmunud loomingule.
 • Toetuse taotlusele võib lisada soovituskirju või kirjastuse kaaskirja.
 • Taotlus tuleb esitada sihtasutusele Väikese Hipi Fond väljakuulutamise teates esitatud aadressil taotlus(at)väikesehipifond.ee

Toetuse andmise otsustamine

 • Toetuse väljaandmise otsuse teeb sihtasutuse nõukogu.
 • Nõukogu kaasab iga kord asjatundjaid taotluste läbivaatamiseks.
 • Erapooletud asjatundjad peavad oma arvamust taotluste kohta põhjendama.
 • Toetuse saajaga sõlmitakse leping toetuse täpsemaks kasutamiseks. Lepingu sisu otsustab sihtasutuse juhatus.